Textstorlek
[ Återställ textstorlek ]

Den 1 januari 2014 slogs Kungsholms, Essinge och S:t Görans församlingar ihop och bildar numera tillsammans Västermalms församling. Alla tre kyrkorna är dock fortsatt verksamma, med gudstjänster och andra aktiviteter.

Församlingens kyrkoherde är Michael Persson. Vikarierande biträdande kyrkoherde vid Kungsholms kyrka är Jan Olov Fors (nu tjänstledig för att tjänstgöra som "sjömanspräst" i Hong Kong). Hans ersättare är komminister Fredrik Santell. En biträdande kyrkoherde finns för var och en av församlingens stora kyrkor.

Aktuellt

karolinakoren foot

Kören har sommaruppehåll fr o m den 9 juni 2021. Repetitioner återupptas den 18 augusti 2021. Planerad verksamhet f n är avskedskonsert för och med vår avgående körledare Britta Snickars - The Last Night of the Prom - lördagen den 25 september kl 16. Övrigt program kommer att publiceras på denna sida när det finns tillgängligt.

 kyrkan

 Karolinakören välkomnar främst fler herrstämmor - tenorer och basar - för en bättre balans mellan stämmorna i kören! Välkommen att kontakta oss, gärna via fliken Kontakt på denna hemsida.

Evenemang

Övrigt

Har du synpunkter på eller frågor om körens hemsida? Skicka ett mail till webmaster@karolinakoren.se !

kyrkan

Följ Karolinakören på vår publika Facebook-sida! 

106006 logo 512x5121