Textstorlek
[ Återställ textstorlek ]

Promenadkonserten "The last night..."

Från 25 September 2021 16:00 till 17:00
Kategorier: Konsert

OBS! Detta evenemang har flyttats från maj 2020 till denna nya tidpunkt p g a Corona-influensan. 

Denna promenadkonsert kommer att äga rum enligt brittisk förebild och har därför givits namnet "Last night of the... (prom)". Konserten utgör en försenad slutpunkt på körernas verksamhetsår 2019/20 och är samtidigt "La grande finale" för vår uppskattade och avhållna körledare Britta Snickars, som alltså lämnar sin aktiva tjänst i församlingen och därmed som vår körledare. 

Solist(er) och instrumentalister (orkester (?)) kommer att delta enligt närmare besked på denna plats senare i vår. Närmare programinnehåll kommer också att presenteras här när detta föreligger.

Entrè: Kommer att tas ut enl senare meddelande här.

Aktuellt

karolinakoren foot

Kören har sommaruppehåll fr o m den 9 juni 2021. Repetitioner återupptas den 18 augusti 2021. Planerad verksamhet f n är avskedskonsert för och med vår avgående körledare Britta Snickars - The Last Night of the Prom - lördagen den 25 september kl 16. Övrigt program kommer att publiceras på denna sida när det finns tillgängligt.

 kyrkan

 Karolinakören välkomnar främst fler herrstämmor - tenorer och basar - för en bättre balans mellan stämmorna i kören! Välkommen att kontakta oss, gärna via fliken Kontakt på denna hemsida.

Evenemang

Övrigt

Har du synpunkter på eller frågor om körens hemsida? Skicka ett mail till webmaster@karolinakoren.se !

kyrkan

Följ Karolinakören på vår publika Facebook-sida! 

106006 logo 512x5121