Välkommen till Karolinakören!

Image

Karolinakören är en blandad kör med ett sextiotal sångare. Kören medverkar i vissa av församlingens huvudgudstjänster, oftast med ca 30-40 sångare. Kören framför även lättare traditionell populärmusik och deltar i musikgudstjänster och konserter av olika slag. Den musikaliska inriktningen är främst klassisk kyrkomusik.

Kungsholms kyrka

Image

Körens hemkyrka är Kungsholms kyrka (Ulrica Eleonora kyrka). Kyrkan invigdes 1688 och är uppkallad efter Karl XI:s gemål Ulrica Eleonora. Hennes porträtt, målat av David Klöcker Ehrenstrahl, målades i slutet av 1600-talet och hänger i västra korsarmen.

Altartavlan är målad av Fredrik Westin och föreställer Kristi uppståndelse. Den är en av vårt lands mest kopierade altartavlor. Dopkapellet är ett verk av en av den karolinska tidens främsta bildhuggare, Caspar Schröder. Kyrktornet med kupolen tillkom först 1810.

Västermalms församling

Den 1 januari 2014 slogs Kungsholms, Essinge och S:t Görans församlingar ihop och bildar numera tillsammans Västermalms församling. Alla tre kyrkorna är dock fortsatt verksamma, med gudstjänster och andra aktiviteter.

Församlingens kyrkoherde är Jerker Schmidt. Biträdande kyrkoherde vid Kungsholms kyrka är Anne Annerstedt. En biträdande kyrkoherde finns för var och en av församlingens stora kyrkor.

Musik sommaren 2024

Image

Klicka på bilden för att aktivera länk!

Aktuellt


karolinakoren foot
  

kyrkan

Kören har nu sommarlov och önskar alla en skön sommar! kyrkan

Karolinakören välkomnar främst fler herrstämmor - tenorer och basar - för en bättre balans mellan stämmorna i kören!
Välkommen att kontakta oss, gärna via fliken Kontakt på denna sida.

Körmedlemmar: Se Intern info/Nyheter/Körresa! 

Kommande händelser

Övrigt

Har du synpunkter på eller frågor om körens hemsida?
Skicka ett mail till  

Följ Karolinakören på vår publika Facebook-sida! 

106006 logo 512x5121

Körledare

Anna Trensing

Tel: 08-441 39 86

Postadress

Svenska kyrkan - Västermalms församling
Box 49 019
100 28  STOCKHOLM

Körövningslokal
Parmmätargatan 3
Körens konto

Plusgiro nr 61 29 92-8

E-postadress