Lite information om oss

Karolinakören startades 1996. Kören är en blandad kör med ett 60-tal aktiva medlemmar, varav en hel del har varit med från starten i mitten på 1990-talet. De flesta har idag en rätt god körvana. Körens namn kommer från en kombination av omständigheter: En av körens tidiga ledare bar namnet Karolina; Kungsholms kyrka, Ulrica Eleonora kyrka, har namn efter Karl XI:s gemål och dessutom var prinsessan Ulrica Eleonora syster till Karl XII och hans efterträdare på tronen 1718.
 
Kören är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenheter men eftersom vi sjunger i olika stämmor (7 st) är det en fördel om den som vill börja i kören kan läsa noter. Sedan 2011 är kören en ideell förening med en inträdesavgift och en mindre årsavgift. Varje år anordnas körhelger och ibland körresor både utomlands och inom Sverige.

Kören framför en blandad repertoar alltifrån schlagers till sakrala körverk och deltar i ett antal gudstjänster per termin. Därutöver genomförs egna konserter och gemensamma framträdanden med andra körer. I likhet med för de flesta körer utgör det sociala livet en viktig del med olika samkväm och resor -  t ex  till Wales, Åland, Prag, Paris, Mallorca och Borås. London, Bryssel och Fuengirola är andra ställen som varit resmål för kören på senare år. Kören repeterar en gång i veckan på onsdagkvällar, kl 1900-2100, i församlingshuset på Parmmätargatan 3.

Nya körmedlemmar tas in i början av terminerna efter kontakt med körledaren. Vi söker särskilt fler herrar till våra bas- och tenorstämmor. Kontakta kören för mer information, företrädesvis per e-post; se fliken Kontakt.
 Karolina10

Karolinakören består av sju stämmor, Sopran 1 och 2, Alt 1 och 2 samt herrstämmorna Tenor och Bas 1 och 2.

 

Kören tillhör Västermalms församling, Svenska Kyrkan och startades av Elisabet Ekwing, som också var den första körledaren.

Karolinakörens nye körledare sedan 2020 är Mats G Eriksson. (Bilden t h).

Mats Eriksson

Musikläraren och kyrkomusikern Mats Gerhard Eriksson föddes i Eskilstuna 1969 och växte upp i Sörmland och Skåne. Han är utexaminerad musikdirektör – (MFA, Master of Fine Arts).

Sången har funnits med sedan barndomen i olika körer och i Malmö sjöng han 1:e bas i Malmö Symfoniorkesters Kör. Efter lilla organistexamen i Lund vikarierade han inom Svenska Kyrkan i kombination med musiklärartjänster på Grundskolor och Kulturskolor.

1996–2019 var Mats anställd på deltid i Värmdö Kulturskola och har arbetat inom olika grundskolor i Solna, Värmdö och Tyresö. Han var korist i S:t Görans Kammarkör 1996–2004. Åren 2004–2012 var han anställd på 50% som kantor i Farsta Församling, Söderledskyrkan. Han startade den fristående Stockholmskören SOALBA för unga vuxna och har varit en av ledarna i ungdomskören på Värmdö Kulturskola och i Djurökören.

Han har haft åtskilliga uppdrag som ackompanjatör för sångsolister och instrumentalister och på Kulturama. Att skriva arrangemang för kör och anpassa stämmor efter den aktuella körens förutsättningar ligger honom varmt om hjärtat.

---

En av körmedlemmarna som varit med från början, Erik Hoff, har sammanställt körens historik, vilken återfinns under länken nedan:

Karolinakörens historia