Textstorlek
[ Återställ textstorlek ]

Karolinakören startades 1996. Kören är en blandad kör med ett 60-tal aktiva medlemmar, varav en hel del har varit med från starten i mitten på 1990-talet. De flesta har idag en rätt god körvana. Körens namn kommer från en kombination av omständigheter: En av körens tidiga ledare bar namnet Karolina; Kungsholms kyrka, Ulrica Eleonora kyrka, har namn efter Karl XI:s gemål och dessutom var prinsessan Ulrica Eleonora syster till Karl XII och hans efterträdare på tronen 1718.
 
Kören är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenheter men eftersom vi sjunger i olika stämmor (7 st) är det en fördel om den som vill börja i kören kan läsa noter. Sedan 2011 är kören en ideell förening med en inträdesavgift och en mindre årsavgift. Varje år anordnas körhelger och ibland körresor både utomlands och inom Sverige.

Kören framför en blandad repertoar alltifrån schlagers till sakrala körverk och deltar i ett antal gudstjänster per termin. Därutöver genomförs egna konserter och gemensamma framträdanden med andra körer. I likhet med för de flesta körer utgör det sociala livet en viktig del med olika samkväm och resor -  t ex  till Wales, Åland, Prag, Paris, Mallorca och Borås. Kören repeterar en gång i veckan på onsdagkvällar, kl 1845-2100, i församlingshuset på Parmmätargatan 3.

Nya körmedlemmar tas in i början av terminerna efter kontakt med körledaren. Vi söker särskilt fler herrar till våra bas- och tenorstämmor. Kontakta kören för mer information, företrädesvis per e-post; se fliken Kontakt.
 Karolina10

Karolinakören består av sju stämmor, Sopran 1 och 2, Alt 1 och 2 samt herrstämmorna Tenor och Bas 1 och 2.

 

Kören tillhör Västermalms församling, Svenska Kyrkan och startades av Elisabet Ekwing, som också var den första körledaren.

Vår nuvarande körledare är Britta Snickars, organist i Kungsholms kyrka. Hon har utbildning till kyrkokantor på Sköndalsinstitutet och till organist på Kungl Musikhögskolan. Hon har tjänstgjort som kantor i Svenska kyrkan, både i Sverige och utomlands, senast i London mellan 2009 och 2011. Hon har även en examen som körpedagog och började sin tjänst som organist i Kungsholms församling 2013.
 
Förutom sin uppgift som körledare och dirigent för Karolinakören leder Britta Snickars också en av församlingens andra vuxenkörer, Kungsholms kyrkokör, samt är samordnare för musiken i Västermalms församling.

En av körmedlemmarna som varit med från början, Erik Hoff, har sammanställt körens historik, vilken återfinns under länken nedan:

Karolinakörens historia